VERS VAN DE PERS:

NOS Nieuws 23-05-2024, 09:03

Kamer: terugleveren stroom mag particulier geen geld kosten


De Tweede Kamer wil dat stroom terugleveren aan het net particulieren geen geld meer mag kosten.


De aanstaande coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB, een meerderheid in de Kamer, vinden dat de "redelijke vergoeding" die energieleveranciers klanten betalen voor teruggeleverde groene stroom geen negatief bedrag mag zijn.


Volgens de huidige wet kan dat nog wel. Op momenten dat er veel aanbod van elektriciteit is, maar weinig gebruik, bijvoorbeeld op een zomerdag, is het bedrag soms negatief en moet de eigenaar van de zonnepanelen betalen.


NSC-Kamerlid Postma noemde het in het NOS Radio 1 Journaal gek "dat op het moment dat gas- en kolencentrales draaien, maar de zon schijnt en er veel duurzame energie is, juist die duurzame energie een prijskaartje krijgt".


'Gevaar dat huishoudens panelen uitzetten'

Volgens haar bestaat het gevaar dat huishoudens dan hun panelen even uitzetten en die energie niet aan het net terugleveren. Ze vindt dat energiemaatschappijen meer opnamecapaciteit moeten creëren als er meer stroom op de markt is.


Postma benadrukte dat veel mensen hebben geïnvesteerd in zonnepanelen en meedoen aan de energietransitie.


Salderingsregeling verdwijnt

Overigens hebben de coalitiepartijen in het akkoord van vorige week afgesproken dat de salderingsregeling in 2027 in één keer verdwijnt. Via die regeling kunnen bezitters van zonnepanelen de stroom die ze terugleveren wegstrepen tegen de stroom die ze afnemen van het elektriciteitsnet.


Volgens Postma was altijd al duidelijk dat de salderingsregeling in de toekomst niet houdbaar is. Ze vindt de regeling eigenlijk niet eerlijk voor mensen die geen zonnepanelen op hun dak kunnen zetten. Ook kost deze methode de belastingbetaler veel geld, zei ze.


Demissionair minister Jetten had eerder een plan om de salderingsregeling in stappen af te bouwen, maar dat werd begin dit jaar door de Eerste Kamer verworpen. De nieuwe voorstellen moeten ook weer door beide Kamers worden aangenomen.

Hurrah on construction site